Project Description

Her til morgen blev hatten så løftet af Dybbøl Mølle – en kæmpekran gjorde arbejdet.

Herefter kan processen fortsætte med udskiftning af tandkrans og andre nødvendige indgreb – efterfulgt af genmontering af hatten og påsætning af nye møllevinger senere på året.

Den gennemgribende restaurering af det nationale klenodie skal være tilendebragt, således at møllen kan stå fin og klar til Dybbøldagen den 18. april 2020.

DKsyd følger arbejdet tæt og sender senere på måneden en reportage om afsavning af vingerne og afløft af møllehatten.

************

Foto : Svend-Erik Boysen for DKsyd.