Project Description

Udbygningen af det tyske mindretals museum i Sønderjylland med hjemsted i Sønderborg har et budget på kr. 30 mio i runde tal – Bitten & Mads Clausens Fond bidrager med kr. 4 mio.

I forvejen er givet tilsagn om bidrag fra bl.a. Folketinget og Kulturministeriet, Forbundsregeringen i Tyskland og Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein.

Med bidraget fra Bitten & Mads Clausens Fond er det tyske mindretal kommet tættere på projektets realisering.

************