Med programserien ‟Danmarks Største Befrielsesfest” fortælles om Haderslev Lysfest, som er Danmarks største markering af befrielsen 4 maj 1945. Uafbrudt siden 1950 har der hvert år den 4. maj været Lysfest på Haderslev Kaserne.

Når Lysfesten er blevet en så stor begivenhed, skyldes det ikke mindst de kampe, der i Sønderjylland fandt sted om morgenen på besættelsesdagen – og hvor grænsegendarmer og soldater betalte den ultimative pris i kampen mod den fremrykkende besættelsesmagt. Med afsæt i det højaktuelle emne ‟Fred, Frihed og Forsoning” forventes 10.000 sønderjyder at deltage i Lysfesten.

Gennem 3 reportager beretter DKsyd om såvel selve Lysfesten 2022 som baggrund og optakt til hertil. I den første reportage har vi fokuseret på baggrunden – kampene frem til og i Haderslev, og vi har fulgt 9. april markeringerne i Haderslev. I denne anden reportage taler vi med nogle af aktørerne bag Lysfesten, der arrangeres i et samarbejde mellem Slesvigske Fodregiment, Slesvigske Musikkorps og Haderslev Kommune. Og vi ser på, hvad Lysfesten betyder for Haderslev, sønderjyderne og Haderslevs forretningsliv.

Det store forarbejde og afvikling af lysfesten koordineres af en styregruppe, der ledes af fg. regimentschef, oberstløjtnant Henrik Flach og Mads Skau, Borgmester i Haderslev Kommune. Den sidste reportage i programserien ‟Danmarks Største Befrielsesfest” vil bestå af en fyldig reportage fra selve den festlige og højtidelige Haderslev Lysfest 2022.