Vi står på den historiske Haderslev Kaserne, der er hjemsted for Slesvigske Fodregiment. I anledning af Haderslev Lysfest 2022 er Forsvarets Militærpoliti tilkaldt for at varetage sikkerheden omkring begivenheden. DKsyd taler med seniorsergent Jan (af sikkerhedsmæssige årsager anvendes ikke efternavn), der giver indblik i Militærpolitiets kernefortælling og virke – både ved denne begivenhed og i større perspektiv som eksempelvis internationale missioner. Og hvilke krav skal indfries for at blive optaget i korpset?