👑 Under HM Dronning Margrethe II`s sommerophold på Gråsten Slot medbringes altid et vagtkompagni fra Den Kgl. Livgarde, der gennem opholdet varetager vagttjenesten omkring slottet. Hver fredag præcis kl. 12.00 overværer Dronningen og de øvrige tilstedeværende af den kongelige familie Livgardens vagtskifte – til stor fornøjelse for både lokalbefolkningen og turisterne. Dette indslag giver fortællingen om Den Kgl. Livgarde og dens opgaver, om Gråsten Slot som royal sommerresidens samt kongefamiliens brug af slottet.