Grænseoverskridende samarbejde spiller en afgørende rolle i at styrke økonomien og fremme udviklingen i de europæiske regioner. Dette er især tydeligt i Sønderjylland, hvor EU’s erhvervsfremmeprogrammer har betydelig indvirkning. I dette afsnit af EU og Grænselandet belyses, hvordan forskellige aktører bidrager til styrkelse af grænseoverskridende samarbejde samt makro- og mikroøkonomi. Else Dyekjær Meyer, udviklings- og programchef hos Erhvervshus Sydjylland, giver indblik i de mange erhvervsfremmende initiativer og EU-programmer, der er tilgængelige for virksomheder i Sønderjylland. Derudover bidrager Lykke Friis med sin generelle viden om grænseoverskridende samarbejde, mens grænseregionsforsker Martin Klatt giver indsigt i den historiske udvikling af grænseoverskridende samarbejde i nyere tid. Desuden deler forskellige EP-kandidater visioner og politiske prioriteter for at styrke det grænseoverskridende samarbejde i EU.