En fast forbindelse mellem Als og Fyn er kommet et lille skridt nærmere, da et flertal i Folketinget ønsker en forundersøgelse af en mulig forbindelse. Vi har i udsendelsen fokus på spørgsmålet om en Als-Fyn forbindelse, og har talt med både tilhængere og modstandere af projektet. Blandt tilhængerne er transportminister Benny Engelbrecht, som vi har sat stævne til et længere interview om fordele og udfordringer ved en ny forbindelse over Lillebælt.