I afsnit 3 af Bright Digital Future belyser vi transport- og logistiksektoren med særlig fokus på vejtransportklyngen i Padborg – herunder logistikvirksomheden DTK – og på, hvorfor branchen generelt er lidt bagefter i forhold til digitalisering.