Mens tilhængerne længe har haft en forening, som arbejder for en fast forbindelse mellem Als til Fyn, er modstanderne først nu ved at mobilisere sig. Vi har talt med Thomas Lundsfryd, som mener, at der kun bliver fokuseret på de positive sider af en fast forbindelse mellem de to øer.