Skrald er ikke bare skrald og skal håndteres forskelligt – alt efter, om det skal genbruges, genanvendes eller brændes. Sønderborg Forsyning har derfor været rundt i kommunen for at vise nye affaldsbeholdere frem for at klæde borgerne bedre på til at sortere eget affald.