Project Description

Det første synlige tegn på den omfattende renovering af Dybbøl Mølle kunne ses tidligt onsdag morgen. Her blev vingerne afsavet én efter én og hejst ned på jorden med en kranvogn. Det hele skal stå klar til markering af 100-året for Genforeningen på Dybbøldagen den 18. april 2020.

Med nedtagningen af vingerne følges den af møllebygger Morten Anker Petersen fra Adsbøl lagte tidsplan for renoveringen nøje. På murerentreprisen er firmaet Fynsk og Søn fra Nordborg foran den oprindelige tidsplan – idet den nye murkrone, som møllehatten skal ligge på, allerede i starten af juli er støbt i beton og nu har ligget til afhærdning på jorden i de foreskrevne tre uger.

Næste synlige fase er nedtagning af møllehatten, som sættes på jorden ved siden af møllen indtil den igen skal monteres. Dernæst fjernes tandkransen, som er defekt og skal udskiftes med en ny tandkrans. Derefter fjernes den gamle og udtjente murkrone, og den nystøbte betonmur opsættes – og der mures en skalmur. Herefter monteres den nye tandkrans ovenpå murkronen, og møllehatten kan igen monteres ovenpå tandkransen.

Træerne til de nye møllevinger er fældet og ligger til opskæring på Dansk Hårdttræ Savværk ved Holdbi i Sønderjylland. Arbejdet med at tilpasse vingerne, så de passer til møllen samt montering af vindbrædder og maling af vingerne er den mest omfattende proces, som planlægges afsluttet med montering af vingerne i november måned.

Arbejdet med den afsluttende facaderenovering samt kalkning, som skal få møllen til at se præsentabel ud ved markeringen af 100-året for genforeningen i 2020, er endnu ikke sat i kalenderen, ligesom finansieringen heraf endnu ikke er helt på plads.

På foto ses begyndelsen på demontering af  møllevingerne. DKsyd følger udviklingen gennem de næste måneder.

************

Foto : Svend-Erik Boysen for DKsyd.