Project Description

Efter 8 mdr. og kr. 3.5 mio er netop monteret nye vinger på nationalklenodiet Dybbel Mølle. Indvielsen af den renoverede mølle sker på Dybbøldagen 18. april 2020 kl. 11.00 – og foretages af fhv. minister, MF Bertel Haarder. Foto af Svend-Erik Boysen for DKsyd.

************