Hele 2 år har Als Revyen – på grund af Corona situationen – måttet aflyse den ellers så populære lokale revy. Vi har derfor valgt at genudsende Als Revyen 2019, som også var året for et generationsskifte. En ny instruktør og et revyhold med nye ansigter skabte fornyelser, uden dog at give slip på det velkendte. Her genudsender vi 2. del af revyen “Med nye øjn”.