Efter nederlaget i 1864 mister Danmark hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg – og landegrænsen flyttes mod nord til Kongeåen. Men i Nordslesvig er der et flertal af dansksindede, som fortsætter kampen for danskheden. Tredje afsnit af DKsyd genforeningsserie “Adskilt – Genforenet – Efterladt” handler om disse dansksindede, der efter 1864 kæmper for at opretholde danskheden i Sønderjylland.