Sønderborg Slot under Museum Sønderjylland er fyldt med historiske malerier. Over 5 temaudsendelser lader vi malerierne – formidlet af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen og museumsinspektør René Rasmussen – fortælle dele af grænselandets historie. I denne udsendelse ser vi på malerier, som fortæller om Sønderjydernes deltagelse i 1. Verdenskrig.