November 2020 gav statsmisteren ordre til, at alle mink i Danmark skulle aflives for at bremse smitten af coronavirus fra mink til mennesker. DKsyd taler med en nu tidligere pelsdyravler om konsekvenserne af nedlukningen af et helt eksporterhverv – og hvad bringer fremtiden?