I 2018 holdt den tidligere formand for FNs Generalforsamling, Mogens Lykketoft, foredrag på Videnscentret Alsion i Sønderborg. Foredraget handlede om FNs 17 verdensmål, der bl.a. omfatter bekæmpelse af fattigdom og klimaproblemer. Med det netop overståede kommunalvalg samt det nye år rundt om hjørnet ser DKsyd på, hvor langt vi er kommet med verdensmålene i Sønderjylland. Og hvor vi skal gøre ekstra indsats de kommende år.