Den store herrefrokost for 2.000 mænd under Ringriderfesten i Sønderborg var også i år en fantastisk oplevelse for deltagerne, der var fremmødt standsmæssig påklædt og i godt humør. Som sædvanlig blev leveret god underholdning med humoristiske taler og god musik – vi bringer et kort indslag som appetitvækker til senere reportage.