I begyndelsen af oktober 2020 udpegede Forsknings- og Uddannelsesministeriet 10 nye erhvervsklynger i Danmark med den funktion at bygge bro mellem erhvervslivet og forskningsmiljøerne. I samme ombæring blev besluttet, at hovedkontoret for CLEAN-miljøteknologiklyngen skal placeres i Sønderborg sammen med satellitter af Robotklyngen og Energiklyngen. I dette indslag går vi i dybden med CLEAN-erhvervsklyngen og sætter fokus på en af de virksomheder, der medvirker.