I tredje afsnit af programserien “Historiske bygningsværker i Sønderjylland” besøger vi Schackenborg Slot i Møgeltønder ved Tøndermarsken. Schackenborg Slot blev oprindeligt bygget i 1661 ovenpå ruinerne af Møgeltønderhus. Vi skal bl.a. høre om slottets bygherre, grev Hans Schack den 1. – og følge den betydningsfulde adelsslægt frem til den sidste grev Schack på Schackenborg, lensgreve Hans Schack den 6., der i 1978 overdrog slottet til HKH Prins Joachim, som boede med sin familie på slottet indtil Schackenborg Fonden overtog det i 2014 og åbnede herlighederne for offentligheden.