❎ Se paneldebat, optaget på Sønderborg Bibliotek, mellem Ellen Trane Nørby, Venstre – Jørgen Møllekær, Flensborg Avis – Leif Maibom, Sønderborg – Susanna Dyre-Greensite, formand for Folkebevægelsen mod EU om dette højaktuelle tema:

❎ Den 1. juni skal danskerne til en ny folkeafstemning om tilknytning til EU. Vi kan stemme enten JA eller NEJ til Danmarks forbehold indenfor forsvar og sikkerhed. I den informative programserie FØR VI STEMMER lægger DKsyd op til folkeafstemningen. Hvorfor stemme JA – eller NEJ?

❎ DKsyd TV giver et bud på fakta om det danske forsvarsforbehold – og giver stemmer til fortalere for både et JA eller et NEJ. Der sættes offentligt tilgængelige studier op i købstæderne i de 4 sønderjyske kommuner og lader eksperter, landspolitikere, lokalpolitikere og et bredt udsnit af meningsdannere komme til orde. Et fast bud på fakta hentes fra Syddansk Universitet – University of Southern Denmark.