Velkommen til afsnit 8:8 i DKsyds programserie VALGET ER DET #ForSønderjylland. De medvirkende folketingskandidater er Eva Kjer Hansen, Venstre – Henrik Frandsen, Moderaterne – Birgitte Vind, Socialdemokratiet og Peter Kofod, Dansk Folkeparti. DKsyd ønsker alle en god valgdag 1 november 2022.